אימון מנטלי להצלחה אישית

נגדיר מטרות יישומיות להצלחה מעשית ולניצחון

אימון מנטלי אישי ללקוחות פרטיים

אם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי, לא מומלץ למקם טקסט אמיתי אחר. הסיבה היא, כי בעת הצגת סקיצה עם טקסט אמיתי קריא, יתחיל הצופה לקרוא אוטומטית את הטקסט, ואם תוכן הטקסט לא רלוונטי לעבודה המוצגת – הדבר יסיח את דעתו מהעיצוב.

אם בשלב הסקיצה העיצובית עדיין לא קיים הטקסט הרלוונטי, לא מומלץ למקם טקסט אמיתי אחר. הסיבה היא, כי בעת הצגת סקיצה עם טקסט אמיתי קריא, יתחיל הצופה לקרוא אוטומטית את הטקסט

התוכנית המנטלית האישית ממוקדת בהגשמת היעד המרכזי והוא הניצחון שלך והתגברות על כל המכשולים בדרך על ידי גישת האימון המנטלי

נושאים עיקריים:

מאחורי הפחד מסתתרת התשוקה

למה משיגני העל פוגשים "בור שחור" רגע אחרי הפודיום?

כיצד מייצרים הישגיות בריאה בעולם תחרותי וסיזיפי?

מדוע הגדרת המסע חשובה לא פחות מהגדרת היעד הסופי?

מתאמנים מספרים

הצלחות ממתאמנים אחד על אחד

בואו נגשים חלומות